KALİTE MİSYONUMUZ;

Müşteri memnuniyeti odaklı, kalite ve ürün noktasında sürdürülebilirlik ve inovasyon noktasında sürekli değişen bilimsel ve teknolojik unsurları tesislerimize entegre etmek, ARGE çalışmalarına gereken önemi vererek Demirtaş A.Ş. markasını doğru yere konumlamaktır.

KALİTE VİZYONUMUZ;

Ürünlerimizde realite, optimizasyon ve mükemmeliyetçilik olmazsa olmazlarımızdandır. Teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak müşteriye en iyi ürünü sunabilmek ve bunu yapabilmek için çevre ve doğayı yok saymamaktadır. İnsana ve doğaya saygılı ürünler geliştirerek, yeterince tahrip olmuş tabiatın yaşanabilir bir durumda kalmasını sağlamanın firmamızın vizyonu olduğunu kabul eden çalışanlarımız, bu bilinçle hareket etmektedirler.

Çevremizdeki doğal hammadde kaynakları başta olmak üzere üretimlerimizde doğadaki tahribatın en aza indirgendiği kaynakları kullanmak, kontrolsüz yıkıma meydan vermeyerek olması gereken kadar ve ürünlerimizi mükemmele yakın üreterek insana olan saygımızı vurgulamak en samimi söylemimizdir.

Bu bakış açısı ile kalitenin insan hayatı ve doğa için en önemli olgu olduğunu vurgulamak birincil ödevimizdir.